Dịch Vụ Tương tác

Đơn hàng sẽ hoàn thành trong 24h.
Mỗi bài viết chỉ được cài 1 lần, cài trùng và không mở cài đặt sẽ không hoàn tiền.
⚙ Mở cài đặt để có thể sử dụng dịch vụ xem 👉 TẠI ĐÂY.
Zalo không cho phép bật cho người lạ xem nhật ký?


Bài 1 (Mới nhất)
Bài 2
Bài 3
Bài 4
Bài 5
Bài 6
Bài 7
Bài 8
Bài 9
Bài 10
Ảnh Bìa
Ảnh Đại Diện
Tăng kết bạn (Chỉ áp dụng dịch vụ tăng kết bạn)
Tăng member nhóm (Chỉ áp dụng dịch vụ tăng thành viên nhóm)
Chỉ áp dụng trong khung giờ 8h - 20h.


Mô tả các dịch vụ
Tên dịch vụTối thiểu
Tối đa
Mô tả
Tăng like, bình luận
10 like/bài150 like/bài
Hướng dẫn cài đặt tại đây
Tăng kết bạn
50
200Bật tìm bằng số điện thoại
Add nhóm (KBH)
50
150
Không bảo hành chỉ add nhóm dưới 150 member
Add nhóm (Bảo hành)
50500
Cung cấp link hoặc QR nhóm
Spam tin nhắn
1001000
Cần tài khoản, mật khẩu zalo

Được tài trợ
MÃ GD DỊCH VỤ ZALO SỐ BÀI SỐ LƯỢNG TỔNG TIỀN THỜI GIAN TẠO CẬP NHẬT TRẠNG THÁI VỊ TRÍ GHI CHÚ
Vui lòng đăng nhập

Số dư: đ

Giảm 0%


Quý khách lưu ý

  • Gói kb 1 đã update lên 150 bạn bè.
  • Like, bình luận Zalo đơn hàng tối thiểu là 10 / bài.
  • Tiến trình sẽ hoàn thành trong 24h.
  • Tăng thành viên nhóm số lượng tối thiểu 50
  • Các đơn hàng cài trùng hoặc ẩn sẽ không được hoàn tiền.
  • Sai số là +-5.
  • Vui lòng nhập đầy đủ thông tin để chúng tôi xử lý giao dịch cho bạn.
  • Đơn hàng nhóm vui lòng để link trong ghi chú
  • Nếu quý khách có nhu cầu HỦY đơn hàng vì một lý do nào đó, xin vui lòng gửi hỗ trợ cho chúng tôi qua ĐÂY, không hoàn tiền đối với trường hợp đang thực hiện.
  • Chi tiết cách cài đặt dể tăng like, bình luận xem tại ĐÂY.
Được tài trợ