Đơn hàng sẽ hoàn thành trong 24h.
Mỗi bài viết chỉ được cài 1 lần, cài trùng và không mở cài đặt sẽ không hoàn tiền.
⚙ Mở cài đặt để có thể sử dụng dịch vụ xem 👉 TẠI ĐÂY.
Zalo không cho phép bật cho người lạ xem nhật ký?
Quy Định

Khách hàng mua gói kết bạn trước ngày 10/04/2024 phải mua lại gói kết bạn bổ sung (50k).

Bài 1 (Mới nhất)
Bài 2
Bài 3
Bài 4
Bài 5
Bài 6
Bài 7
Bài 8
Bài 9
Bài 10
Ảnh Bìa
Ảnh Đại Diện
Tăng kết bạn (Chỉ áp dụng dịch vụ tăng kết bạn)
Tăng member nhóm (Chỉ áp dụng dịch vụ tăng thành viên nhóm)
Chỉ áp dụng trong khung giờ 8h - 20h.


Mô tả các dịch vụ
Tên dịch vụTối thiểu
Tối đa
Mô tả
Tăng like, bình luận
10 like/bài150 like/bài
Hướng dẫn cài đặt tại đây
Tăng kết bạn
50
200Bật tìm bằng số điện thoại
Add nhóm (KBH)
50
150
Không bảo hành chỉ add nhóm dưới 100 member
Add nhóm (Bảo hành)
50500
Cung cấp link hoặc QR nhóm
Spam tin nhắn
15 01000
Cần tài khoản, mật khẩu zalo

Được tài trợ
MÃ GD DỊCH VỤ ZALO SỐ BÀI SỐ LƯỢNG TỔNG TIỀN THỜI GIAN TẠO CẬP NHẬT TRẠNG THÁI VỊ TRÍ GHI CHÚ
Khách

Số dư: 0 đ

Giảm 0%


Quý khách lưu ý

Được tài trợ