DỊCH VỤ THÁNGDịch vụ chăm sóc nick gồm:
Tương tácGói cơ bản
Gói thông dụng
Gói cao cấp
Chúc mừng sinh nhật


Like, comment
5/ngày
10/ngày15/ngày
Kết bạn (theo gợi ý hoặc sdt )
30/tháng
60/tháng
100/tháng
Đăng Stt
10/tháng15/tháng
20/tháng
MÃ GD DỊCH VỤ ZALO SỐ BÀI SỐ LƯỢNG TỔNG TIỀN THỜI GIAN TẠO CẬP NHẬT HẾT HẠN TRẠNG THÁI GHI CHÚ
Khách

Số dư: 0 đ

Giảm 0%


Quý khách lưu ý

Được tài trợ