Dịch Vụ OA


MÃ GD DỊCH VỤ ZALO SỐ BÀI SỐ LƯỢNG TỔNG TIỀN THỜI GIAN TẠO CẬP NHẬT TRẠNG THÁI GHI CHÚ
Vui lòng đăng nhập

VNĐ

Giảm 0%

Chú Ý

  • Nếu chỉ tạo OA trên 1 Zalo thì dòng số bài điền là 1.
  • Thông tin OA, tên, địa chỉ ghi vào phần ghi chú.
  • Thời gian hoàn thành là 3 - 14 ngày.
  • View OA đơn hàng tối thiểu 1000 view/link.
  • Quan tâm OA đơn hàng tối thiểu là 10 tối đa 1000.